Dzielnicowi w PP Mirosławiec

Dzielnicowi w PP Mirosławiec

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi,ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie,

wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W WAŁCZU

Dyżurny tel. 47 78 49 511

47 78 49 512

tel. alarmowy 112

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

w poniedziałki

w godz.14:00-  17:00

 

POSTERUNEK POLICJI W MIROSŁAWCU

DYŻUR 8:00- 16:00

16:00- 24:00

TEL. 47 78 49 645

Kierownik Posterunku st. asp. Ewa Gucze
tel. 47 78 49 645
adres e- mail: ewa.gucze@sc.policja.gov.pl
Uwaga! Telefony komórkowe dzielnicowych, dostępne są w czasie pełnionej słuzby. Po zakończeniu, przekierowane zostają na stanowiski oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Rejon służbowy 1


sierż. Mariusz Sapa
tel. 47 78 49 645
kom. 571 323 993

adres e- mail: dzielnicowy.miroslawiec1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy- miasto Mirosławiec

działania priorytetowe:

- cykliczne kontrole przez cały okres trwania planu rejonu wskazanego w planie pod kątem przestrzegania ładu i porządku publicznego terenu byłego boiska do tenisa ziemnego (sierpień 2021 – grudzień 2021)

- rzez cały okres trwania planu cykliczne robocze spotkania z Dyrektorem Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anną Dzidą celem wymiany informacji o aktualnym stanie porządku publicznego w rejonie wskazanym w planie priorytetowym (sierpień 2021 – grudzień 2021)

- do dnia 31 sierpnia przeprowadzenie spotkania z Dyrektorem Ośrodka Kultury w Mirosławcu, celem poinformowania o założeniach planu i określenia zasad współpracy przy jego realizacji

- przez cały okres trwania planu w trakcie pełnienia służby obchodowej lub wykonywanyach czynności w rejonie służbowym dzielnicowy rejonu będzie przeprowadzał kontrole miejsca wskazanego w planie priorytetowym pod kątem przestrzegania porządku publicznego – represjonowanie niewłaściwego zachowania

- patrole ogniw patrolowo interwencyjnych w trakcie służb bedą kontrolować wskazane miejsce oraz represjonować osoby dopuszczające się zachowania niezgodnego z prawem

 

 

 

Rejon służbowy 2

sierż. Grzegorz Soroka

tel. 47 78 49 645

kom. 571 323 992

adres e- mail: dzielnicowy.miroslawiec2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy: Mirosławiec Górny, Orle, Łowicz Wałecki, Hanki, Jadwiżyn, Bronikowo, Próchnowo, Nieradź,

Piecnik, Jabłonowo, Jabłonkowo, Pilów, Kierpnik.

działania priorytetowe;

- cykliczne kontrole przez cały okres trwania planu kontrole rejonu jeziora "Gniewosz", "Ceglane" oraz "Orle Wielkie" pod kątem przestrzegania ładu i porządku publicznego oraz legalności amatorskiego połowu ryb, (sierpień 2021 – grudzień 2021)

- przez cały okres trwania planu cykliczne robocze spotkania z Komendantem Straży Leśnej w Mirosławcu, Komendantem Społecznej Straży Rybackiej oraz Prezesem Koła Wędkarskiego PZW nr 45 "Sum" Mirosławiec celem wymiany informacji o aktualnym stanie porządku publicznego w rejonie jezior oraz podejmowania wspólnych działań zmierzających do jego poprawy (sierpień 2021 – grudzień 2021)

- do dnia 31 sierpnia przeprowadzenie spotkania z Komendantem Straży Leśnej w Mirosławcu, Komendantem Społecznej Straży Rybackiej oraz Prezesem Koła Wędkarskiego PZW nr 45 "Sum" Mirosławiec celem poinformowania o założeniach planu i określenia zasad współpracy przy jego realizacji

- bieżąca wymiana informacji z funkcjonariuszami Straży Leśnej i Społecznej Straży Rybackiej pod kątem porządku publicznego i kontroli legalności amatorskiego połowu ryb przez cały okres trwania planu

- przez cały okres trwania planu w trakcie pełnienia służby obchodowej dzielnicowy rejonu będzie przeprowadzał kontrole wskazanego miejsca pod kątem przestrzegania porządku publicznego i legalności amatorskiego połowu ryb. Kontrole będą przeprowadzane w miarę możliwości wraz z członkami Straży Leśnej w Mirosławcu oraz członkami Społecznej Straży Rybackiej podczas wspólnych patroli.


 
Powrót na górę strony