Kierownictwo KPP w Wałczu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu

podinsp. Artur Grenda

 

 

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu

mł. insp. mgr Wojciech Wnuk

Powrót na górę strony