Kierownictwo KPP w Wałczu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu

nadkom. Arkadiusz Górecki

 

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu

nadkom. mgr Wojciech Wnuk