„Jak zostać policjantem- z maturzystami” - O Policji - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

„Jak zostać policjantem- z maturzystami”

Kto może zostać policjantem i jak zostać policjantem? Na te inne pytania otrzymali odpowiedź maturzyści, którzy, w tym celu odwiedzili policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Wałcz. Licealiści mogli zobaczyć też, jak pracują policjanci.

Tegoroczni maturzyści z wałeckiego liceum, odwiedzili policjantów, w ich miejscu pracy aby dowiedzieć się jak zostać policjantem. Jednak zanim usłyszeli o określonych wymogach i postępowaniu kwalifikacyjnym, zobaczyli jak pracują policjanci.

Było spotkanie z policjantami ruchu drogowego, którzy zaprezentowali nowy sprzęt transportowy, w postaci nieoznakowanego radiowozu marki BMW, wyposażanego, w wideorejestrator. Później, w świetlicy jednostki na maturzystów czekał technik kryminalistyki.

Technik opowiedział o swojej pracy, zaprezentował walizkę kryminalistyczną oraz krzesełko sygnalityczne, a także sposoby zabezpieczania linii papilarnych. Tegoroczni maturzyści na koniec usłyszeli o tym, jak wygląda praca w policyjnym mundurze.

Oficer prasowa wałeckiej komendy zapoznała uczniów z perspektywami zawodowymi oraz wymogami z jakimi, w procesie doboru sprostać się muszą potencjalni kandydaci. Natomiast st. insp. ds. Kadr i Szkolenia przekazała informacje na temat wymaganej dokumentacji i mówiła o terminach przyjęć do służby. Maturzyści zaopatrywali się, w ulotki profilaktyczne.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 1782):

-obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

-korzystający w pełni z praw publicznych,

-posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

-posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

-pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,

-wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

-kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej -kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY

-wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

-tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

-uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, -nurkowania oraz sportów motorowodnych,

-uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

-prawo jazdy kat. „A” lub „C”.