Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE - TWORZENIE MAP ZAGROŻEŃ-

W styczniu i lutym 2016 roku na ternie powiatu wałeckiego, odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

W styczniu i lutym 2016 roku na ternie powiatu wałeckiego, odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące „Założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”. Przy tworzeniu takich map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzą policjanci lub przedstawiciele rożnych urzędów z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat.

Konsultacje społeczne  dotyczy w zasadzie wszystkiego. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie bezpieczeństwa ale i kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy czy zagospodarowanie skweru, albo dyskusję o planach dotyczących kierunków przyszłego rozwoju miasta.

To podejmowanie decyzji wspólnie z mieszkańcami.

Głównymi tematami poruszanym w trakcie spotkań była Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce, jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Dzięki konsultacjom z mieszkańcami będziemy mogli wskazać miejsca najbardziej zagrożone na naszym terenie, co pomoże nam stworzyć mapę zagrożeń powiatu wałeckiego.

Dlatego chcemy  wypracować wspólne metody działania, które pomogą w ograniczeniu występujących zagrożeń, a także w aktywizowaniu społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

  • logo
    logo

 

 

 

Powrót na górę strony