Pomoc osobom pokrzywdzonym

Pomoc osobom pokrzywdzonym

Uchwałą nr 76, Rada Ministrów zatwierdziła w dniu 29 kwietnia 2014 roku, Krajowy Program Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który został opublikowany w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, poz. Nr 445. poniżej umieszczamy dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon dla osób dotkniętych przemocą

800 1200 02

konsultacje telefoniczne w języku angielskim w poniedziałki w godz. 18.00- 22.00 ( tel. 800 12 00 02)

konsultacje telefoniczne w języku rosyjskim  we wtorki w godz. 17.00- 21.00 ( tel. 800 12 00 02)

konsultacje telefoniczne prawne w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00- 22.00 ( tel. 22/666 28 50)

oraz środy  w godz. 18.00- 22.00 ( tel. tel. 800 12 00 02)

konsulatcje dla przedstawicieli służb interwencyjnych w środy w godz. 10.00- 13.00 ( tel. 22/250 63 12)

konsulatcje z wykorzystaniem komunikatora Skype w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 ( pogotowie niebieska linia)- takze dla osób posługujących sie językiem migowym

porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

 

Miasto Wałcz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 4

Tel. (067)258-00-65 Marcin Tarapata

mopswalcz@neo.pl

marcintarapata30@wp.pl

 

Gmina Wałcz- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 6

Tel. (067)258-99-86 Jolanta Nowak

gops_walcz@poczta.onet.pl

 

Miasto i Gmina Człopa- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 17

Tel. (067)259-18-25 Elżbieta Drab

mgops1@op.pl

 

Miasto i Gmina Mirosławiec- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 23

Tel. (067)259-58-33 Danuta Czerniawska

mgops_miroslawiec@noe.pl

 

Miasto i Gmina Tuczno- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 12

Tel. (067)259-35-49 Elżbieta Panada

mgops.tuczno@gmail.com

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu

Tel. (067)258-44-71

walcz@um.pl

 

Stowarzyszenie MONAR w Wałczu

Tel. 508-213-084

Walcz.2monar.org

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

Tel. (067)258-00-65

       608-593-183

interdyscyplinarny@mopswalcz.pl

 

Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej PCPR Wałcz

Tel. (067)345-05-37

interewencjawalcz@op.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu

Tel. (067)387-16-29

Tel. (067)387-20-14

pppwalcz@o2.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wałczu

Tel. (067)387-37-21

 

Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „KORONA”

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego w Wałczu

Tel. (067)258-26-28

walcz@kapucyni.pl

Powrót na górę strony