Aktualności

„Nowi policjanci wypowiedzieli słowa Roty ślubowania”

W sali tradycji jednostki Policji w Wałczu nowo przyjęci policjanci złożyli Ślubowanie, wypowiadając słowa roty. Uroczystość - z uwagi na epidemię koronawirusa - przebiegła w sposób kameralny. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia ..." - to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant. Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta

Rota przysięgi, to uroczysta wypowiedź tekstu. Złożenie przysięgi stanowi gwarancję przestrzegania jej, dotrzymania, wywiązania się z powinności. Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Podczas dzisiejszej uroczystości słowa roty wypowiedziało trzech nowych policjantów, którzy zasilą szeregi wałeckiej jednostki.

Uroczystość odbyła się w sali tradycji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z uwagi na epidemię koronawirusa – przebiegła w sposób kameralny. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu nadkom. Arkadiusz Górecki odczytał słowa roty ślubowania. "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...” - te słowa za swoim „Szefem” powtórzyli policjanci.

W tym ważnym dla nich momencie, świadkiem ich pierwszej tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był również I zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Wojciech Wnuk i kierownik Referatu Patrolowo- Interwencyjnego podkom. Waldemar Baszczyn. Każdy policjant składa ślubowanie według słów Roty przed podjęciem służby. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

Po złożeniu ślubowania Komendant przywitał nowych policjantów słowami „Witam w szeregach Policji”, a następnie mówił o zasadach etyki zawodowej policjanta, podkreślając poszanowanie godności ludzkiej. W następnym etapie policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe w jednej ze Szkół Policyjnych. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Życzymy naszym kolegom i koleżance: „samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Niechaj trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość”.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

 

 • umundurowani policjanci składają ślubowanie, ręka złożona do ślubowania, w tle sala, w gablocie sztandar jednostki
  1
 • umundurowani policjanci składają ślubowanie,stoją na baczność, w tle sala, sztandar jednostki w gablocie
  2
 • kierownik RPI składa meldunek o gotowości do ślubowania, w tle policjanci i sztandar jednostki w gablocie
  3
 • umundurowani policjanci składają ślubowanie, ręka złożona do ślubowania, w tle sala, w gablocie sztandar jednostki
  4
 • umundurowani policjanci składają ślubowanie, ręka złożona do ślubowania, w tle sala, w gablocie sztandar jednostki
  4
 • komendant jednostki czyta słowa roty, w tle policjanci
  6
 • komendanci wręczają policjantom akty mianowania, w tle sztandar
  7
 • komendanci wręczają policjantom akty mianowania, w tle sztandar
  7
 • komendanci wręczają policjantom akty mianowania, w tle sztandar
  7
 • komendant wygłasza mowę, w tle ściana w sali
  10
 • kierownik RPI składa meldunek komendantowi, w tle sztandar
  11
 • kierownik RPI składa meldunek komendantowi, w tle sztandar
  11
 • twarze policjantów odwrócone bokiem, na twarzy maseczki, w tle wertikale na oknie
  13
 • twarze policjantów odwrócone bokiem, na twarzy maseczki, w tle wertikale na oknie
  13
 • wspólne zdjęcie z przełożonymi, w tle fotografie byłych komendantów na ścianie
  15
 • policjanci przy sztandarze, chwalą się aktami mianowania, policjanci przy ścianie, gdzie w tle wiszą fotografie byłych komendantów
  16
 • policjanci przy sztandarze, chwalą się aktami mianowania, policjanci przy ścianie, gdzie w tle wiszą fotografie byłych komendantów
  16
 • nowo przyjęcie policjanci siedzą w radiowozie
  18
 • nowo przyjęcie policjanci siedzą w radiowozie
  18

Film 1

Pobierz plik 1 (format mp4 - rozmiar 18.28 MB)

Pliki do pobrania

 • 2
  13.19 KB
  deskrypcja tekstowa filmu