Kierownictwo KPP w Wałczu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu

insp. mgr inż. Zbigniew Podhorodecki

 

  • 1
    mł. insp. mgr inż. Zbigniew Podhorodecki

 

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu

 

  • 2
    kom. Wojciech Wnuk

 

kom. mgr  Wojciech Wnuk