Kierownictwo KPP w Wałczu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu

 

  • 1

insp. mgr inż. Zbigniew Podhorodecki

 

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu

 

  • kom. Wojciech Wnuk
    2

 

nadkom. mgr  Wojciech Wnuk