Kierownictwo KPP w Wałczu

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu

insp. mgr inż. Zbigniew Podhorodecki

 

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu

nadkom. mgr Wojciech Wnuk