Aktualności

„INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2021 r”.

Komendant Główny Policji ustalił przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku. Ponadto Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzony został nowy druk „Kwestionariusz osobowy kandydata do służby”.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

posiadający co najmniej średnie wykształcenie

korzystający z pełni praw publicznych

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Komendant Główny Policji ustalił przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku w terminach:

- 23 lutego,

- 20 kwietnia,

- 13 lipca,

- 15 września,

- 3 listopada,

- 30 grudnia.

Ponadto Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzony został nowy druk „Kwestionariusz osobowy kandydata do służby”. Aktualny druk kwestionariusza udostępniony jest do pobrania na stronie: zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania

  • 1
    14.7 MB
    policjanci w służbie, napis zastań policjantem, adres strony internetowej i telefon