Aktualności

„Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2021”- policjanci zapraszają”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Bezpieczne ferie 2021”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VIII Szkół Podstawowych z ternu powiatu wałeckiego.

Policjanci w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Ferie 2021”, serdecznie zapraszają uczniów klas od IV do VIII Szkół Podstawowych powiatu wałeckiego do udziału w konkursie fotograficznym „Bezpieczne ferie 2021”, którego głównym celem jest propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci podczas wypoczynku zimowego.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie jednej fotografii przedstawiającej swoje spojrzenie na bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas zimowego wypoczynku. Chętne dzieci za pośrednictwem rodziców, opiekunów prawnych, powinny przesłać wykonaną pracę do dnia 22 stycznia 2021 r. na adres poczty elektronicznej oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i serwisie facebook organizatora. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej. Dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie, wraz z nadesłaną pracą konkursową powinny przesłać także wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Serdecznie zapraszamy!

Pytania w sprawie konkursu można kierować pod nr telefonu 47 78 49 522 lub 47 78 49 505

Pliki do pobrania

 • 2
  66.47 KB
  Regulamin Konkursu
 • 3
  24.04 KB
  Załącznik - formularz zgłoszeniowy
 • 3
  17.82 KB