„Policjanci pomogli seniorce” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Aktualności

„Policjanci pomogli seniorce”

Policjanci jednostki w Wałczu podjęli interwencję ratując 80 letnią kobietę, która wymagała pomocy lekarskiej. Dzięki zaangażowaniu mundurowych seniorka trafiła do szpitala i być może interwencja czujnych sąsiadów zapobiegała tragicznemu finałowi. W działaniach brali udział także strażacy.

Dyżurny jednostki w Wałczu, otrzymał telefoniczną informację od mieszkańców jednego z osiedlowych bloków o hałasach i nawoływaniu kobiety dochodzącym z jednym z mieszkań. Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Proszący o przyjazd policji sąsiedzi, mówili o hałasie dochodzącym z jednego z mieszkań oraz krzykach kobiety.

Wiadomym było, że jakiś czas temu w lokalu przebywała 80 letnia pani, którą z uwagi na sędziwy wiek i doskwierające dolegliwości zaopiekowała się rodzina, zabierając ją do swojego miejsca zamieszkania. Jak się później okazało kobieta po jakimś czasie wróciła do swojego mieszkania. Policjanci kolejno rozpytywali innych sąsiadów, którzy jednak nie posiadali wiedzy na temat zajmowanego mieszkania. Mimo tego, iż policjanci nie słyszeli już nawoływań z mieszkania ani dochodzących hałasów wezwali na miejsce strażaków aby przy pomocy podnośnika sprawdzić obecność lokatorki w mieszkaniu.

Niestety z uwagi na opuszczone rolety okienne nie było to możliwe. W związku z tym, policjanci podjęli decyzję o wejściu do lokalu poprzez wyważenie drzwi. Po wejściu do wnętrza policjanci zobaczyli leżącą na podłodze straszą, przytomną kobietę, będącą w drgawkach. Kobieta skarżyła się na ogólne złe samopoczucie. Natychmiast na miejsce wezwano pogotowie.

Dzięki zaangażowaniu mundurowych seniorka trafiła do szpitala. Być może interwencja czujnych sąsiadów zapobiegała tragicznemu finałowi. Pamiętajmy! To na rodzinie spoczywa obowiązek opieki nad seniorem. Wzajemne wsparcie pomiędzy rodzicami i dziećmi powinno być całkowicie bezinteresowne, co wynika przede wszystkim z norm moralnych.

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne.

Stosownie do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Przez wzajemne wsparcie, o którym mowa w art. 87 K. r. i o. należy rozumieć pomoc materialną, psychiczne wsparcie w chorobie, cierpieniu i kalectwie, pomoc intelektualną przy podejmowaniu ważnych decyzji lub załatwianiu spraw życiowych oraz pomoc fizyczną przy wykonywaniu różnych czynności.