Aktualności

Uroczystość powitania ze sztandarem i odprawa roczna policjantów jednostki w Wałczu”

W jednostce Policji w Wałczu, jednego dnia odbyła się odprawa roczna policjantów, podsumowująca wyniki pracy minionego roku oraz uroczystość powitania komendanta ze sztandarem jednostki. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła oraz I z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski i zaproszeni goście.

Ważny dzień dla jednostki w Wałczu rozpoczął się od odprawy rocznej policjantów, podsumowującej wyniki pracy za rok 2019. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek Cegieła, I z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski oraz przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, kapłaństwa i innych służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Po przywitaniu przybyłych gości, odprawę rozpoczął jeszcze p.o Komendant Powiatowy Policji w Wałczu nadkom. Arkadiusz Górecki, przedstawiając wyniki pracy poszczególnych pionów służby. „Szef” wałeckiej jednostki podkreślał także prowadzone przez policjantów działania profilaktyczne, które mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Pan Komendant określił, także horyzonty działań Policji na 2021 rok. Natomiast nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przede wszystkim podziękował policjantom za ich ciężką i niebezpieczną służbę oraz dobre wyniki w pracy. Podczas odprawy rocznej jak zawsze władze lokalne wyróżniły nagrodami rzeczowymi policjantów jednostki w Wałczu za dobre wyniki w służbie za miniony rok.

W dalszej części dnia ale już nie w sali konferencyjnej jednostki a na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, odbyła się uroczystość powitania ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu komendanta nadkom Arkadiusza Góreckiego. Uroczystość powitania ze sztandarem odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

W tej uroczystości oprócz gości uczestniczących w odprawie rocznej uczestniczyli Komendanci Powiatowi garnizonu zachodniopomorskiego, kapelani policyjni, kierownictwo jednostki, policjanci, pracownicy policji oraz inni zaproszeni goście. Obie uroczystości zakończyły się drobnym poczęstunkiem.

 • Komendant klęczy przed sztandarem, w tle policjanci i sala konferencyjna
  1
 • Komendant składa ślubowanie, w tle policjanci i sztandar
  2
 • Komendant przy mównicy, w tle ściana sali
  3
 • goście siedzący w sali, w tle sala
  4
 • Komendant odbiera życzenia i gratulacje, w tle sala
  5
 • komendant odbiera życzenia, w tle sala
  6
 • przemowa Komendanta, w tle sala
  7
 • przemowa gości, w tle sala
  8
 • przemowa gości, w tle sala
  9
 • Komendant odbiera życzenia, w tle sala
  10
 • przemowa Komendanta, w tle sala
  11