„Uroczyste pożegnanie z mundurem” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Aktualności

„Uroczyste pożegnanie z mundurem”

W sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji insp. Zbigniewa Podhorodeckiego. Po 28 latach służby w Policji „Szef” wałeckich policjantów odszedł na zasłużoną emeryturę. Były gratulacje, podziękowania i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Na uroczystości obecni byli między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, wicewojewoda, władze lokalne powiatu, prokuratorzy, przedstawiciele sądu, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendanci powiatowi z garnizonu zachodniopomorskiego, byli komendanci, emeryci przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, przedsiębiorstw, służb mundurowych oraz licznie przybyli goście.

Pożegnanie pana Komendanta rozpoczęło się zgodnie z ceremoniałem policyjnym od meldunku i wniesienia sztandaru Komendy Powiatowej Policji. Po powitaniu i przedstawieniu gości oraz odczytaniu rozkazu głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który podkreślał cechy insp. Zbigniewa Podhorodeckiego niezwykłą konsekwencję i pracowitość, najwyższą rzetelność policyjnego fachu.

Dziękował z całego serca za służbę i pracę. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni goście. Przedstawiona została także sylwetka odchodzącego komendanta, który służbę w Policji rozpoczął 28 lat temu 10 września 1991 roku w Wałczu. Z żalem policjanci i pracownicy cywilni żegnali „swojego” komendanta dziękując za lata współpracy, trud i cierpliwość, życząc jednocześnie zdrowia i wielu sukcesów w życiu osobistym.

Na koniec głos zabrał insp. Zbigniew Podhorodecki. Żegnając się dziękował przede wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za lata współpracy i wsparcie, a także instytucjom współdziałającym z Policją. Dziękował także najważniejszej osobie- swojej żonie, która w ciężkich chwilach policyjnej służby była zawsze podporą.

W trakcie uroczystości nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręczył rozkaz przekazania obowiązków nadkom. Arkadiuszowi Góreckiemu, który obecnie był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a wczesniej naczelnikiem Wydziału Prewencji jednostki w Wałczu.

Uroczystość zakończyła się składaniem podziękowań, gratulacji, wręczaniem kwiatów, pamiątkowymi zdjęciami i uroczystym poczęstunkiem.

 • podziękowanie w formie grawertonu, w tle budynek KPP Wałcz, na pierwszym planie nazwiska policjantów i pracowników
  1
 • składanie meldunku, w tle sala
  2
 • komendant stoi przed sztandarem
  3
 • skałdnia meldunku generałowi, w tle inne osoby
  4
 • pożegnanie w sali, w tle sztandar i policjantka przy mównicy
  5
 • przemowa z mównicy, w tle sala
  6
 • goście siedzą w sali, w tle inne ososby
  7
 • przemowa, w tle sala
  8
 • komendant wręcza grawerton, w tle sala
  9
 • przemowa, w tle sala
  10
 • wręczanie podziękowań, w tle sala
  11
 • podziękowania, w tle sala
  12
 • podziękowania dla komendanta, w tle sala
  13
 • podziękowania, w tle sala
  14
 • przemowa komendanta w tle sala
  15
 • przemówienie, w tle sala
  16
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  17
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  18
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  19
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  20
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  21
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  22
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  23
 • podziękowania, w tle sala, inne osoby, pamiątkowa szabla
  24
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  25
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  26
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  27
 • podziękowania, w tle sala i inne osoby
  28
 • wspólne zdjęcie policjantów, w tle sala
  29
 • wspólne zdjęcie, w tle wejście do budynku komendy
  30