„Policja na radzie pedagogicznej” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Aktualności

„Policja na radzie pedagogicznej”

Technik kryminalistyki i policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu spotykali się z nauczycielami, podczas rady pedagogicznej. Była to doskonała okazja do omówienia zasad współpracy szkoły z Policją, a także porozmawiania o bezpieczeństwie uczniów na terenie szkoły.

Policjanci jednostki policji w Wałczu, mając na uwadze podejmowanie współpracy z kadrą pedagogiczną uczestniczą w radach pedagogicznych szkół powiatu wałeckiego, m.in. w ostatnim czasie wzięli udział w radzie pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Strącznie,

Podczas spotkania omówiono podstawowe przypisy prawne dot. nieletnich oraz obowiązki zarówno dyrektora szkoły jak i nauczycieli wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wskazano podstawowe zasady postępowania wobec ucznia będącego pod działaniem środków psychoaktywnych, posiadającego środki psychoaktywne bądź przejawiającego zachowania świadczące o demoralizacji.

Podczas spotkania prelegenci podkreślali, jak ważna jest współpraca różnych instytucji, aby zapobiegać aspołecznym zachowaniom dzieci i młodzieży.

Ponadto kadrze pedagogicznej w/w szkoły technik kryminalistyki zaprezentował poglądową walizkę profilaktyczną z materiałami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • policjant prezentuje pomoce dydaktyczne, w tle tablica
  1
 • policjant prezentuje materiały edukacyjne, w tle sala lekcyjna
  2
 • policjant prezentuje materiały edukacyjne, w tle sala lekcyjna
  3
 • nauczyciel trzyma w rekach materiał poglądowy w postaci narkotestera, w tle ławka
  4
 • policjant prezentuje materiały edukacyjne, w tle nauczyciele
  5
 • policjant prezentuje materiały edukacyjne, w tle sala lekcyjna
  6