„Bezpieczni na drodze, w szkole i czasie wolnym” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Aktualności

„Bezpieczni na drodze, w szkole i czasie wolnym”

Dzisiaj policjanci wałeckiej jednostki rozpoczęli spotkania w placówkach oświatowych z uczniami klas pierwszych. Tematem pierwszych edukacyjnych lekcji było bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w czasie wolnym. Mundurowi przypominali dzieciom zasady jakimi należy się kierować, aby być bezpiecznym.

„Bezpieczna droga do szkoły” to program realizowany przez policjantów w pierwszych tygodniach września. Lekcje z policjantami są przypomnieniem wiedzy zdobytej w edukacji przedszkolnej. To też niejako sprawdzian, czy dzieci zapamiętały wcześniejsze lekcje o bezpieczeństwie prowadzone przez policjantów.

Dzisiejsze spotkanie w Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu rozpoczęło się od prezentacji filmu pt. „Bezpiecznie do szkoły”, którego głównym bohaterem jest Kuba. Film rozpoczyna się od zaprezentowania niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań chłopca w drodze do szkoły, a następnie lektor podaje instrukcję z zasadami prawidłowego przechodzenia przez ulicę.

Po projekcji filmu policjanci analizowali wspólnie z uczniami błędy popełnione na drodze przez głównego bohatera i ostrzegali przed nieprawidłowymi zachowaniami. Policjanci zapoznali uczniów z niektórymi znakami drogowymi, dotyczącymi ruchu pieszych i rowerów. Uczniowie otrzymali także wskazówki na temat kontaktu z nieznajomą osobą czy agresywnym psem.

Mundurowi uczyli właściwych postaw wobec agresywnego psa i wyjaśniali, że nieznajomy to ktoś kogo nie znają nawet rodzice. Na koniec spotkania dzieci uczyły się i ćwiczyły właściwie zgłaszać ważne zdarzenie przez telefon alarmowy oraz zostali poinformowani, że telefony alarmowe nie są dla zabawy i żartów. Aktywni pierwszoklasiści otrzymali od policjantów plany lekcji z telefonem alarmowy i telefonem do dyżurnego jednostki.

Przez całe spotkanie uczniom towarzyszyły policyjne maskotki. Żubrzyk Sierżant Bródka jako policjant drogówki i policjant prewencji, dzięki czemu dzieci poznały różnice w umundurowaniu oraz maskotka policji wielkopolskiej Sierżant Pyrek.

 • policjantka w sali lekcyjnej rozmawia z uczniami, w ręce trzyma znaki drogowe, w tle tablica
  1
 • policjantka w sali lekcyjnej rozmawia z dziećmi siedzącymi w ławkach, policjantka stoi, w rękach trzyma znaki drogowe w tle tablica
  2
 • policjantka uczy dzieci zasad obrony przed agresywnym psem, ręce ma złożone na uszach, stoi bokiem, w tle tablica
  4
 • policjantka przedstawia dzieciom policyjne maskotki, które trzyma w rękach, w tle tablica
  5