„Czuwaj! Harcerze i zuchy!” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Aktualności

„Czuwaj! Harcerze i zuchy!”

W czasie trwania sezonu letniego policjanci wspólnie z innymi służbami kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo wypoczywających to priorytetowe zadanie służb. Do tej pory w powiecie wałeckim nie odnotowano żadnej nieprawidłowości ze strony organizatorów i opiekunów. Ostatnia kontrola obozu w Stanicy Harcerskiej w Tucznie potwierdza rzetelne podejście organizatorów do swoich obowiązków.

Policjanci i strażacy muszą mieć pełne rozeznanie o miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwłaszcza tych, którzy wypoczywają w lasach pod namiotami. Mundurowi odwiedzają podczas wakacji, każdy zarejestrowany wypoczynek w lesie.

Kontrolują czy właściwie oznakowany jest dojazd do bazy biwakowej, czy właściwie sprawowana jest opieka nad wypoczywającą młodzieżą, czy przebywający w lesie obozowicze we właściwy sposób korzystają z ogniska, jak działa łączność itp. Kontrole są świetną okazją do spotkania z harcerzami i zuchami.

Policjanci i strażacy sprawdzają czy młodzi ludzie wiedzą, co robić i gdzie się skryć w razie porywistych wiatrów czy burzy, czy znają drogi ewakuacyjne. Ponadto udzielają instruktażu, jak zachować się w razie zagubienia w lesie lub gdy zauważą pożar lasu albo jak zachować się w kontakcie ze zwierzyną leśną.

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” poruszają temat prawidłowych zachowań na kąpieliskach. Obecnie w Stanicy Harcerskiej w Tucznie wypoczywają młodzi ludzie z Warszawy, Poznania i Koszalina. Poza tym mundurowi rozmawiają z harcerzami o tym, jak mija czas w obozie, jakie zdobyli już sprawności.

Do tej pory służby nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ze strony organizatorów oraz opiekunów.

 • Czuwaj! Harcerze i zuchy!
  1
 • Czuwaj! Harcerze i zuchy!
  2
 • Czuwaj! Harcerze i zuchy!
  3
 • Czuwaj! Harcerze i zuchy!
  4